ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ 2017-18

ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಬಿ.ಎ., ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಕು. ಸಂತೋಷ್ ಕೆ. ಆರ್., ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತೃತೀಯ ಎಲ್ ಎಲ್ .ಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕು. ಉಮೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಹಾಗೂ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಚತುರ್ಥ ಬಿ.ಎ.,ಎಲ್ ಎಲ್ .ಬಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ. ಸೌಮ್ಯ ಪಿ. ಇವರುಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

law-election

Highslide for Wordpress Plugin