’ಓರಿಯಂಟಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಾದ ಕೌಶಲ್ಯತೆ

’ಓರಿಯಂಟಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಾದ ಕೌಶಲ್ಯತೆ

Tuesday, August 8th, 2017

ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 2017-18 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿರೀಸ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯು ಅಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಪನ್ಯಾಸದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆರನೇ ದಿನದ ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ| ಸುಧಾ ರಾವ್, ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ. ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ಇವರು ವಾದ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ […]

ಪೋಲೀಸು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ

ಪೋಲೀಸು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ

Saturday, August 5th, 2017

ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 2017-18 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿರೀಸ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯು ಅಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಪನ್ಯಾಸದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಐದನೇ ದಿನ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಪೋಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇವರೊಂದಿಗೆ […]

’ಓರಿಯಂಟಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ’ ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯತೆ

’ಓರಿಯಂಟಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ’ ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯತೆ

Friday, August 4th, 2017

ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 2017-18 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿರೀಸ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯು ಅಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಪನ್ಯಾಸದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ. ವಿ. ಬಿ ಅರ್ತಿಕಜೆಯವರು ಭಾಷ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ […]

’ಓರಿಯಂಟಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ’ ಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು

’ಓರಿಯಂಟಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ’ ಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು

Thursday, August 3rd, 2017

ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 2017-18 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿರೀಸ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯು ಅಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಪನ್ಯಾಸದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮೂರನೇ ದಿನದ ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ತ ಇವರು ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. […]

’ಓರಿಯಂಟಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ’ ಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದ

’ಓರಿಯಂಟಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ’ ಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದ

Wednesday, August 2nd, 2017

ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 2017-18 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿರೀಸ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯು ಅಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಪನ್ಯಾಸದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದ ಬೆಟ್ಟ ಪಿ. ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಇವರು ’ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಅರಿವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಧಕ್ಕೆ ತರದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದು […]

ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿರೀಸ್

ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿರೀಸ್

Tuesday, August 1st, 2017

ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 2017-18 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿರೀಸ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯು ಅಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಪನ್ಯಾಸದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಆಚಾರ್ಯರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಾ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ […]

ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಚಾರ್ವಾಕದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನ

ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಚಾರ್ವಾಕದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನ

Friday, June 23rd, 2017

ದಿನಾಂಕ 23-6-2017 ರಂದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ (ರಿ.) ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥ ಭಾರತ ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಸಮಿತಿ ಚಾರ್ವಾಕ, ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ವಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ವೃಕ್ಷ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಡಾ|| ಧರ್ಮಪಾಲ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಚರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಾರ್ವಾಕ, ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಗಾಳಿಬೆಟ್ಟು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಪಂಗಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿವೃತ್ತ […]

ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸೇರಿಸುವುದದೇ ಯೋಗ : ಕರುಣಾಕರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸೇರಿಸುವುದದೇ ಯೋಗ : ಕರುಣಾಕರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

Wednesday, June 21st, 2017

ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 21-6-2017 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಗಣೇಶ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಓಂಕಾರ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಯೋಗ ಎಂಬುದು ದೇಹವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ಯೋಗ ಎಂದರೆ […]

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯು ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ -ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯು ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ -ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ

Saturday, May 20th, 2017

ಮಾನವರಾಗಿ ಇಂದಿಲ್ಲಿರುವುದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ. ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿತು ಗುರಿಯತ್ತ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ, ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಾಂಶ ಅಡಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಸದಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಶಾವಾದವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೇವರು […]

ಕಾನೂನು ಕಲಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕಿದೆ : ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ

ಕಾನೂನು ಕಲಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕಿದೆ : ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ

Monday, May 1st, 2017

2-4-2017 ರಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಕಲ್ಲಜೇರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಘಟಕದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಶಿಬಿರದ ಅಂತಿಮ ಸಮಾರೋಪ ದಿನವಾದ 8-4-2017 ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಹಾಗೂ ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ […]

Highslide for Wordpress Plugin